Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Komplettering till tidigare meddelande om ansökningstiderna för taxitillstånd år 2015 (NTM-centralen i Nyland)

Den 19.12.2014 utlyste Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland ansökningstiderna för taxitillstånd år 2015 i varje kommun i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I meddelandet angavs det att prioritetsordningen när det gäller Vanda, Orimattila, Hollola och Nastola skulle meddelas före den 30.6.2015.

NTM-centralen i Nyland kompletterar sitt tidigare meddelande: När det gäller Vanda och Orimattila har tillståndsinnehavare prioritet vid beviljandet av taxitillstånd under ansökningsomgångarna i Kanta-Orimattila. Även i Hangö har tillståndsinnehavare prioritet vid beviljandet av taxitillstånd på grund av den extra ansökningsomgången som genomfördes tidigare i år. När det gäller Hollola, Nastola och Orimattila beviljas tillstånd i Artsjö i första hand baserat på arbetserfarenhet som taxiförare.

Länk till meddelandet: ansökningstiderna för taxitillstånd 2015

 


Regional information