Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Tänä syksynä on tarjolla miljoonia euroja maaseudun kehittämiseen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Yritys- ja hanketukihaun aika on nyt! Vuonna 2015 Keski-Suomessa on käytettävissä noin 15 miljoonaa euroa maaseudun kehittämisrahaa. 

Maaseudun yrittäjillä on uusia ja entistä monipuolisempia mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät – maatilakytköstä ei vaadita. Ja maaseutua on koko Keski-Suomi Jyväskylän keskusta-alueita lukuun ottamatta! Perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen.

Yritysten investointitukea myönnetään tuotantotilojen tai uusien koneiden hankkimiseen sekä rakentamiseen. Tukea voi saada myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Toteutettavuustutkimuksella voi selvittää esimerkiksi kannattaako hankkia valmis tuotantorakennus vai rakentaa uusi.

Yrittäjät voivat myös yhdessä, yritysryhmänä, hakea koulutushanketta, jossa kehitetään koulutuksen avulla esim. liikkeenjohtoon, markkinointiin, talouden ja tuotannon tehokkuuteen ja laatuun liittyvää osaamista.

Yhteistyöhanke on uusi tukimuoto, jossa keskitytään yritysten toimialakohtaisen yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyöhankkeessa yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa entistä tavoitteellisemmin kehittää oman toimialansa kannattavuutta. Yhteistyöhanke voi edistää esimerkiksi biotalouden, lähiruokasektorin tai hyvinvointipalvelujen kehittymistä. Hankkeen hakijana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kehittämisorganisaatio, joka kokoaa maaseudulla toimivia mikro- ja pienyrityksiä ryhmäksi.

Elinvoimaa ja kilpailukykyä maaseudulle

Hanketuella maaseudun asukkaat voivat esimerkiksi kehittää asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä. Yleishyödyllisinä investointeina tukea voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen.  Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille.

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset.

Hakuohjausta Leader-ryhmistä tai ELY-keskuksesta

Tukea haetaan ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Hakijat saavat neuvoa ja ohjausta tukihausta ja Hyrrä-järjestelmän käytöstä oman alueen Leader-ryhmästä tai ELY-keskuksesta. Myös seudulliset kehittämisyhtiöt opastavat yrityksiä hakemisessa.

Leader-ryhmillä haku on jatkuva ja hakemuksia käsitellään säännöllisesti pidettävissä valintakokouksissa. ELY-keskuksessa hanketukien ensimmäinen hakujakso päättyy 31.8.2015. Yritystukien kolmas ja hanketukien toinen valintajakso päättyy 31.10.2015. Päätöksenteko hakemuksiin alkaa lokakuun lopulla.

Maaseudun kehittämistuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020, joka on EU:n, valtion ja Keski-Suomen kuntien osarahoittama ohjelma.

Lisätietoja

  • Maaseutuasiantuntija Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 024 563
  • Yritysasiantuntija Panu Kässi, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 024 567
  • Toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen, Jyväsriihi ry, puh. 040 868 1113

Näin hakuprosessi etenee – Ideasta tuloksiksi (pdf, 220 kt)

Tutustu uuteen maaseutuohjelman kampanjasivustoon (paivitamaaseutusi.fi)

Leader Keski-Suomi (keskisuomenmaaseutu.fi)

 

 


Regional information