Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Tammikuussa työttömiä vähemmän kuin vuotta aiemmin - viimeksi työttömyys väheni vuodentakaisesta neljä vuotta sitten (Lapin ELY-keskus)

Lapissa oli tammikuun lopussa 14 200 työtöntä työnhakijaa, mikä on 230 (-1,6 %) vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Syksystä alkaen työttömien määrä on pysynyt edellisen vuoden lukemissa ja tammikuussa se kääntyi alenevaksi. Koko maassa työttömyyden kasvu jatkui tammikuussa.

Työttömyys väheni lähes kaikissa ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaiden työttömyys väheni kokonaistyöttömyyttä nopeammin, mutta myös yli 50-vuotiaiden työttömyys aleni. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi edelleen hieman, joskin koko maata vähemmän.

Työvoiman kysyntä vilkasta

Lapissa oli tammikuussa avoinna lähes 2 900 TE-toimistoon ilmoitettua työpaikkaa, joista suurin osa yrityksissä. Tammikuussa ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöille sekä palvelu- ja myyntityöntekijöille. Edellä mainittujen lisäksi viime vuoden tammikuuta enemmän työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi toimisto- ja asiakaspalvelu- sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille.

Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuvien määrä väheni edelleen. Palveluihin osallistui 3 560 lappilaista, mikä on lähes 690 vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Palveluihin osallistuvista lähes   1 780 osallistui koulutukseen, 640 oli työllistettyinä, 520 kuntouttavassa työtoiminnassa ja lähes 370 työ- ja koulutuskokeilussa tai valmennuksissa. Vuorotteluvapaasijaisena oli tammikuussa 250 henkilöä.

Lapin ELY-keskuksen tammikuun 2016 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi

Työllisyyskatsaus uudistettu

ELY-keskusten työllisyyskatsaukset on uudistettu ja yhdenmukaistettu sisällöltään. Koko maan ja kaikkien ELY-keskusten tuoreimmat työllisyyskatsaukset löytyvät nyt samasta osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi. Uudistuksesta on kerrottu tarkemmin ELY-keskusten Uutisessa.

 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:

Johtaja Marja Perälä, 0295 039 636

 

Seuraava työllisyyskatsaus (Helmikuu 2016) julkaistaan 22.03.2016


Regional information