Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Sysselsättningsöversikt för januari (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Trender:

  • Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i landet, 9,5 %.
  • Arbetslösheten minskade i Österbotten med 5,5 % jämfört med förra året.
  • Andelen män av arbetslösa arbetssökande ökade fortsättningsvis.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar, men redan över en tredjedel av arbetslösa arbetssökande är över 50 år.
  • Till arbets- och näringsbyrån anmäldes under januari 3 629 nya lediga arbetsplatser, vilket är 853 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättningen ökade jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol, antalet deltagare var totalt 5 131 personer.
  • Av de arbetslösa arbetssökandena var 1 163 personer permitterade på heltid i januari, vilket är 394 färre än för ett år sedan.
  • Nästan var femte utländsk arbetssökande är i arbete. Andelen har ökat jämfört med situationen året innan.

Läs hela översikten här (pdf).

Briefly in English (pdf).

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Regional information