Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Talvivaaran on alennettava vedenkorkeuksia patoaltaillaan (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus kehottaa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesää alentamaan vedenkorkeuksia kaivosalueen patoaltaissa. Kaivokselta pohjoisen suuntaan olevalla Latosuon altaalla sekä etelän suunnassa olevalla Kortelammen altaalla vesi on noussut yli patojen ylivedenkorkeuden tason. Talvivaaran on kerrottava, miten ja milloin vedenkorkeus saadaan laskettu ylivedenkorkeustason alapuolelle.

Latosuon padolla veden pinta on ollut padolle määritellyn ylivedenkorkeuden yläpuolella marraskuusta lähtien. Tämän vuoden puolella vesi on laskenut, mutta on yhä lähes puoli metriä ylivedenkorkeuden yläpuolella. Kortelammen padolla ylivedenkorkeus on ylittynyt joulukuussa. Kortelammen allasta tyhjennetään Kuljun altaaseen, mutta Kortelammelle tulee enemmän vettä kuin sieltä lähtee, ja vesi on edelleen yli 20 senttimetriä ylivedenkorkeuden yläpuolella.

Vedenkorkeus on kuitenkin molemmilla padoilla selvästi teknisen hätäylivedenkorkeustason alapuolella, eikä pato-onnettomuusriskiä tällä hetkellä ole.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että kyseessä ei ole enää tilapäinen ylivedenkorkeuden ylitys. Altaissa ei nykytilanteessa ole enää riittävästi tilaa kevään sulamisvesille. ELY-keskus katsoo, että altaissa pitää olla niin paljon tilaa, että ylivedenkorkeus ei ylity edes poikkeustilanteissa, kuten rankkasateiden seurauksena. Pitkäaikainen ylivedenkorkeuden ylitys voi aiheuttaa padoissa rakenteellisia muutoksia ja siten lisätä padoista aiheutuvaa turvallisuusriskiä.

Kainuun ELY-keskus kehottaa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesää selvittämään 26.1.2015 mennessä, millä toimenpiteillä ja aikataululla altaiden vedenpinta saadaan laskettua riskien vähentämiseksi.

Ellei selvitystä toimiteta tämän kehotuksen mukaisesti, käynnistää Kainuun ELY-keskus asiassa hallintopakkoprosessin.

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus, yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p. 029 502 3856.

 

 


Regional information