Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Talvitulva tasoittumassa Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kalajoella ja Pyhäjoella tulva on kääntynyt laskuun, Siikajoellakin virtaama on lähellä huippua. Lähipäiville ennustetut sateet saattavat vielä hetkellisesti kääntää virtaamat nousuun.

Oulujoen eteläpuolisista joista jäät ovat kokonaan tai osittain lähteneet. Kiiminkijoella, Iijoen alueella ja Kuivajoella jäät liikehtivät virtapaikoissa suvantojen ollessa vielä jäässä. Jäiden liikehtiminen voi aiheuttaa paikallisia haittoja. Virtaamat kasvavat näillä joilla vielä jonkin verran, mutta suuria ongelmia ei veden noususta ennusteta aiheutuvan. Jos sää jatkossa kylmenee nopeasti virtaamien ollessa vielä suuria, suppojään muodostuminen voi aiheuttaa uusia ongelmia.

Lisätiedot:

Timo Yrjänä, puh. 0400 310 400, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Eero Nuortimo, puh.  040 535 5839, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus


Regional information