Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Vinterhastigheterna tas i bruk denna vecka (NTM-centralen i Nyland)

De sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka årstiden träder i kraft denna vecka, senast fredag 31.10.2015. Enligt en färsk undersökning sparar vinterhastigheterna åtta människoliv varje vinter. Dessutom minskar de lägre hastigheterna utsläppen och beläggningsslitaget.

På Nylands NTM-centrals område sker övergången till vinterhastighetsbegränsningar på onsdag och torsdag. Med undantag för områden med variabla hastighetsbegränsningar där sommarhastighetsbegränsning kan visas fram till fredag.

 

 

Under vintermånaderna är den högsta tillåtna hastigheten på motorvägarna 100 km/h och på största delen av de övriga landsvägarna 80 km/h. Begränsningen 100 km/h bibehålls på en del av de lågtrafikerade vägarna i norra och östra Finland och t.ex. på vägar i södra och mellersta Finland där körriktningarna åtskiljts med ett mitträcke.

Hastighetsbegränsningen sänks till 80 km/h på cirka 7 600 vägkilometer. Motorvägarnas vinterbegränsning 100 km/h omfattar cirka 590 kilometer. Begränsningen 80 km/h sänks under vintern till 70 km/h på knappt 200 kilometer vägar med livlig tung trafik och bebyggelse längs vägen. Dessutom sänks hastighetsbegränsningen på vissa enskilda vägavsnitt från 80 km/h till 60 km/h vintertid. 

På motorvägssträckor där hastighetsbegränsningen varierar enligt väder och väglag, är den högsta tillåtna hastigheten från början av november till slutet av februari 100 km/h. Från och med början av mars kan man ändå under den ljusa tiden och vid goda väder- och väglagsförhållanden använda begränsningen 120 km/h.


De lägre vinterhastigheterna sparar människoliv och miljö

Enligt VTT:s färska undersökning undviker man tack vare vinterbegränsningarna varje vinter 36 personskadeolyckor och 8 dödsfall i trafiken. De sänkta vinterbegränsningarnas relativa inverkan på säkerheten har bibehållits oförändrad under de senaste tio åren. Utöver den minskade olycksrisken minskar de sänkta hastigheterna utsläppen av mikropartiklar och beläggningsslitaget särskilt när dubbdäck används.

"De sänkta hastigheterna ökar säkerheten och sparar miljön. En lägre hastighet ger mera tid att reagera i överraskande situationer och förkortar bromssträckan t.ex. då en älg springer ut på vägen", säger Tuomas Österman, trafikregleringsexpert vid Trafikverket.

I vissa situationer kan till och med de sänkta vinterhastigheterna vara för höga.

"Vid till exempel snöyra kan sikten och väglaget försämras så mycket att det är skäl att sänka körhastigheten klart under den tillåtna", påminner Österman. 

Man går tillbaka till sommarhastigheter när väglagsförhållandena tillåter det, vanligen i månadsskiftet mars-april.

 

 

 

Ytterligare information:

Trafikregleringsexpert Tuomas Österman, t029 534 3630, tuomas.osterman(at)liikennevirasto.fi

Trafiksäkerhetschef Auli Forsberg, 029 534 3903, auli.forsberg(at)liikennevirasto.fi

Trafikverkets undersökningar och utredningar
Säkerhetseffekter av sänkta hastighetsbegränsningar under vintertid.

Undersökning av olyckor från 2010–2014. (pdf)

Sänkta vinterbegränsningar 2015-2016

Trafikantinformation i realtid, såsom väglagsprognoser och information om vägvädret, finns på Trafikverkets tjänst Trafikläget. http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/


Regional information