Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Hastighetsbegränsningarna under vinterperioden upphör denna vecka på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Hastighetsbegränsningarna under den mörka och vintriga perioden 2015-2016 upphör denna vecka på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar. Byte av hastighetsbegränsningarna börjar torsdag 31.3. och alla märken bör vara ändrade senast fredag 1.4.

Hastighetsbegränsningarna på landsvägarna höjs från 80 km/h till 100 km/h på närmare 1300 kilometer i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. På Vasa motorväg höjs hastighetsbegränsningen till 120 km/h. Den nya hastighetsbegränsningen träder i kraft först när begränsningsmärkena har ändrats.  

80 km/h vinterhastighetsbegränsningar lämnar tills vidare inte i kraft på grund av dålig beläggning längs NTM-centralens landsvägar. Lappning av beläggningar har redan påbörjats och varningsmärken finns på vägsträckor där det är dålig beläggning.

En smart bilist beaktar väglag, säkerhetsavstånd och övriga väganvändare

Chaufförens förmåga att beakta väglaget är viktigt i trafiken. Vid dåligt väglag kan rätt situationshastighet förutsätta till och med betydligt lägre körhastighet än vad trafikmärkena visar.

Fast väglaget och körförhållandena är utmärkta bör bilisterna komma ihåg att bromssträckan ökar vid högre hastighet. Risken för kollision med framförvarande fordon kan effektivt minskas med tillräckligt säkerhetsavstånd.

Vårens ankomst medför också flera oskyddade väganvändare längs landsvägarna. Speciellt cyklister och mopedister bör beaktas. Bilisten förutsätts ge dem tillräckligt med rum vid möte eller omkörning samt undvika att stänka ner dem. På våren kan förhållandena på vägkanten länge vara sämre än på själva körbanan.

Hjortdjuren börjar röra på sig mera ju längre våren lider. Om du ser en älg i trafiken, minska hastigheten och var beredd att vid behov stanna snabbt. Risken för en älgkrock är som störst just före solnedgången.

Tilläggsinformation:


Regional information