Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoituksiin siirrytään tällä viikolla (Lapin ELY-keskus)

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoituksiin siirrytään Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella 28.10.2015. alkaen. Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan 28.10.- 30.10.2015 aikana ja rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Nopeusrajoituksia alentamalla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta pimeänä ja kylmänä vuodenaikana, jolloin onnettomuusriski kasvaa.

Edelliskauteen 2014 – 2015 verrattuna, Lapissa ei tehdä suuria muutoksia talvirajoituksiin. Kantatiellä 78 välillä Rovaniemi- Kuusiselkä nopeusrajoitus alennetaan talveksi 80km/h ja valtatiellä 4 Inarissa nopeusrajoitus alennetaan 80km/h Sikovuonon kohdalla.

Lapin ELY-keskuksen alueella nopeusrajoitus 100 kilometriä tunnissa alennetaan 80 kilomeriin tunnissa noin 1360 tiekilometrillä. Lapissa ns. talvisatasia on noin 688 km (sisältää moottoritieosuudet).

Kemi-Tornio – moottoritien suurin sallittu nopeusrajoitus 120 kilometriä tunnissa alennetaan 100 kilometriin tunnissa. Rajoitusta voidaan pitää 120km/h lokakuun lopun ja vuoden 2016 maaliskuun aikana, mikäli keliolosuhteet sen sallivat. Moottoritiejaksoilla on vaihtuva nopeusrajoitus ja nopeusrajoitusta voidaan muuttaa sää – ja keliolosuhteiden mukaan.

Kemin kohdan moottoritien nopeusrajoitus 100 kilometriä tunnissa on voimassa myös talvikautena.

Kesärajoituksiin siirrytään maalis-/huhtikuun (2016) aikana.

   

LIITE                          
Kartta nopeusjärjestelyistä talvikautena 2015-2016 (pdf)

LISÄTIETOJA        
Rakennusmestari Antero Erkinjuntti, puh. 0295 037 217

 


Regional information