Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitukset voimaan (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2013–14 otetaan käyttöön koko maassa porrastetusti pohjoisesta alkaen viikolla 43. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella rajoitukset asetetaan Liikenneviraston 14.10.2013 päätöksen mukaisessa laajuudessa viimeistään perjantain 25.10.2013 aikana. Merkkien vaihto aloitetaan tiistaina 22.10.2013.

Liikennevirasto on päättänyt tulevan talven ja pimeän ajan nopeusrajoitusjärjestelystä tieliikennelain 25 §:n 1 momentin sekä liikenne- ja viestintäministeriön 27.8.2004 antaman yleisohjeen ja 20.9.2006 kirjeen perusteella.                 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100km/h tieosuuksia 675 km

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h nopeusrajoitus alenee 80 km/h:ssa
1 780 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on 606 km. Lisäksi maanteille asetetaan 70 km/h -rajoituksia 177 tiekilometrille. Maanteille jää talviajaksi 675 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on 249 km.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa talviajan nopeusrajoitusten laajuuteen tulee seuraavat muutokset edellistalveen verrattuna:

Uusi talviaikainen 80 km/h -rajoitus otetaan käyttöön valtatiellä 20 Oulu-Zonen kohdalla
(0,98 km).

Uusi talviaikainen 80 km/h -rajoitus otetaan käyttöön valtatiellä 20 välillä Kurkijärvi th - Kuusamo (3,8 km).

Uusi talviaikainen 80 km/h -rajoitus otetaan käyttöön valtatiellä 22 välillä Utajärvi - Utanen
(2,8 km).

Uusi talviaikainen 70 km/h -rajoitus otetaan käyttöön maantiellä 813 välillä Pattijoki - Olkijoki (2,6 km).

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on tulevalla talvi-kaudella yhteensä 177 km alennettua 70km/h nopeusrajoitusta kapeilla ja suhteellisen paljon raskasta liikennettä välittävillä maanteillä, joilla on myös tienvarsiasutuksesta johtuvaa kevyttä liikennettä. Kainuun alueella näitä rajoituksia ei ole käytössä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien
vähenemiseen

Tutkimusten mukaan talvirajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähentyvät samoin pakokaasupäästöt. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Talviajan nopeusrajoitusten seurantatutkimuksen mukaan alennettu nopeusrajoitus on vähentänyt henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin 28% verrattuna teihin, joilla 100 km/h -rajoitus on ollut myös talviaikana voimassa. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta vaikutus oli 36 % (LVM:n julkaisu 9/97). Laskennallisesti talviajan nopeusrajoituksilla on arvioitu säästettävän noin 15 liikennekuolemaa ja noin 50 henkilövahinko-onnettomuutta vuosittain Suomen maantieliikenteessä.

Lisätietoja  antavat:

Tieinsinööri Heino Heikkinen, puh. 0295 038 241 (lomalla 17-18.10.2013,
liikenneturvallisuusasiantuntija Tarja Jääskeläinen, puh. 0295 038 251.

 


Regional information