Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin siirrytään Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 28.–29.10. (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Talven ja pimeänajan vuoksi lasketaan jälleen maanteiden nopeusrajoituksia Varsinais-Suomessa noin 510 km ja Satakunnassa 362 km kaikkiaan noin 872 kilometrillä. Näin halutaan vähentää onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla kelillä moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja hyvissä keliolosuhteissa ajamiseen. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa nopeusrajoitukset alennetaan 28–29.10.2015. Nopeusrajoitukset alennetaan koko maassa viikon 44 aikana. Kevään 2016 kesänopeuksiin siirtymisestä päätetään erikseen Liikenneviraston ensi vuoden alussa antamalla ohjeella.

Moottoriteillä korkein sallittu talvinopeus on 100 km/h ja pääosalla muita maanteitä 80 km/h. Sadan kilometrin nopeusrajoitus säilyy myös osalla maanteistä, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Moottoritiejaksolla, jolla on sään ja kelin mukaan muuttuva nopeusrajoitus on marraskuun alusta helmikuun loppuun korkein sallittu nopeusrajoitus 100 km/h, mutta maaliskuun alusta voidaan valoisaan aikaan ja hyvissä sää- ja keliolosuhteissa käyttää 120 km/h rajoitusta.

Nopeusrajoitus alenee 80 kilometriin tunnissa runsaalla 774 tiekilometrillä. Moottoriteiden sadan kilometrin alennettu talvinopeus koskee noin 87 tiekilometriä. Lisäksi 5 kilometriä sellaista 80 kilometrin nopeusrajoitusaluetta, jolla on runsaasti raskasta liikennettä ja tienvarsiasutusta, muuttuu talveksi 70 kilometrin rajoitukseksi. Sään ja kelin mukaan muuttuvia rajoituksia on käytössä 76 tiekilometrillä.

Talvinopeudet kartalla

Talvinopeudet säästävät ihmishenkiä          

Talvirajoitusten ansiosta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa säästyy arviolta 2 (koko maassa 15) ihmishenkeä ja 8 henkilöä (koko maassa 50) jää loukkaantumatta. Alennetuista rajoituksista on muutakin hyötyä. Polttoaineen kulutus laskee ja päästöt vähenevät, rengasmelu pienenee ja päällysteen kuluminen vähenee.

Huonolla kelillä kannattaa ajaa talvirajoitustakin hitaammin

Hankalilla keleillä ajonopeutta on syytä alentaa jopa huomattavasti nopeusrajoitusmerkeillä osoitettua alemmaksi. Jo liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon lukuisia sekä omaa että muiden tienkäyttäjien turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa vaikkapa hirven ilmestyttyä tielle.

Tiekäyttäjää auttavaa ajantasaista liikennetietoa, kuten keliennuste ja tietoja tiesäästä, löytyy Liikenneviraston nettisivuilta.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0400 824 207 ja liikenneturvallisuussuunnittelija Kai Westerinen, p. 0400 793 624


Regional information