Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset päättyvät Pirkanmaalla 31.3.2016 alkaen (Pirkanmaan ELY-keskus)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan Pirkanmaan maakunnan alueella 31.3.2016 alkaen.

Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Talvinopeusrajoitusten poistaminen aloitetaan samaan aikaan myös muussa eteläisessä Suomessa. Merkkien tulee olla vaihdettuina 1.4.2016 mennessä.

Talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi rajoitus.

Kangasalan Raikun ja Varalan väliselle osuudelle valtatiellä 12 pysyvästi 80 km/h rajoitus

Pirkanmaan ELY-keskus on päättänyt alentaa valtatiellä 12 Kangasalla Raikun ja Varalan välisen noin 2 kilometrin mittaisen tiejakson nopeusrajoituksen pysyvästi 80 km/h:iin. Perusteluna rajoituksen pysyvälle alentamiselle ovat nopeusrajoitusjärjestelyjen yhtenäistäminen sekä ko. tiejaksolla tapahtuneet onnettomuudet. Muutoksen jälkeen Kaivannon ja Pälkäneen väli on kokonaisuudessaan 80 km/h-rajoituksella. Rajoituksen muutoksen vaikutukset matka-ajan pitenemiseen ovat vähäiset, alle 20 sekunnin luokkaa.

Päällysteiden kunto on joillakin teillä heikentynyt talven aikana huomattavasti. Syviä uria on paljon, samoin reikiä, halkeamia ja muita vaurioita. Tien kunnon vuoksi Pirkanmaalla kantatien 66 nopeusrajoitus pidetään edelleen 80 km/h:ssa Virroilla Herraskylän ja Liedenpohjan välillä. Kyseinen noin 18 kilometrin tiejakso on tarkoitus päällystää tulevan kesän aikana.

Oikea ajonopeus tilanteen mukaan

Ajokelit tiestöllä saattavat vaihdella vielä paljonkin tienkohdittain ja vuorokaudenajoittain. Vaikka talviajan nopeusrajoitukset nyt poistuvat, on autoilijoiden syytä olla tarkkaavaisia kelien suhteen ja sovittaa ajonopeutensa muuttuvien olosuhteiden mukaiseksi. Esimerkiksi yöpakkaset tai lumi- ja räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita huomattavasti. Merkityt nopeusrajoitukset eivät tarkoita sitä, että kyseistä nopeutta pitäisi kaikissa tilanteissa ajaa, vaan turvallinen ajonopeus saattaa olla huomattavastikin tätä alempi.

Kevät tuo autoilijoiden lisäksi paljon myös muita liikkujia teille. Kävelijät, pyöräilijät ja mopoilijat on syytä ottaa huomioon. Autoilijan velvollisuutena on jättää heille riittävä tila kohdattaessa tai ohitettaessa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista. Keväällä olosuhteet tien reunassa voivat olla pitkään huonommat kuin itse ajoradalla.

Lisätietoja:      

Pirkanmaan ELY -keskus, liikenneturvallisuusasiantuntija Suvi Vainio, puh. 0295 036 311.


Regional information