Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Hastighetsbegränsningarna på grund av vintern och den mörka tiden tas i bruk denna vecka på ELY-centralen i Södra Österbottens landsvägar (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Hastighetsbegränsningarna på grund av vintern och den mörka tiden för vinterperioden 2013–14 tas denna vecka stegvis i bruk i hela landet med början från norr. På landsvägarna i Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten sänks hastigheten senast torsdagen 24.10. Byte av skyltarna inleds torsdagen 23.10.

Hastighetsbegränsningarna på grund av vintern och den mörka tiden har inte ändrats jämfört med i fjol. Hastighetsbegränsningen120 km/h på Vasa motorväg sänks till 100 kilometer i timmen på en ca 9 km:s sträcka. På ELY-centralen i Södra Österbottens landsvägar som har en körbana sänks alla hastighetsbegränsningar på 100 km/h till 80 kilometer i timmen. Dessa vägavsnitts sammanlagda längd är ca 1300 km. På vägarna där hastigheten sänks till 80 kilometer i timmen har inga ändringar skett jämfört med i fjol. På samma sätt som i fjol är en vinterbegränsningsplats där hastigheten på en kort sträcka sänks från 80 km till 60 km i timmen riksväg 8 vid korsningen i Hopsala i Kronoby.

Hastighetsbegränsningarna på grund av vintern och den mörka tiden bidrar uppenbart till att det bl.a. inträffar färre olyckor

Enligt undersökningar minskar olyckorna med personskador, trafikbullret och beläggningsslitaget såsom även avgasutsläppen på landsvägar med vinterbegränsning. Vinterbegräsningarna har också stor betydelse i fråga om att minska antalet älgolyckor, eftersom den sänkta körhastigheten minskar risken för att råka ut för en älgolycka. Hastighetssänkningen bidrar också till att lindra älgolyckornas följder.

Enligt uppföljningsundersökningen av hastighetsbegränsningarna under vintern har den sänkta begränsningen minskat olyckor med personskador med i genomsnitt 28 % jämfört med vägar där begräsningen 100 km/h har varit i bruk även vintertid. I fråga om olyckor med dödlig utgång har effekten varit 36 % (kommunikationsministeriets publikation 9/97). I landsvägstrafiken i Finland har vinterbegränsningarna varje år beräknats rädda uppskattningsvis 15 människoliv och hindra 50 olyckor där personer skadas i trafiken. Trafikantenkäterna visar att fyra av fem förare anser att hastighetsbegränsningarna vintertid och under den mörka tiden är lämpliga.

Vid dåligt väglag lönar det sig att köra ännu saktare än vinterbegränsningen

Vid dåligt väglag är det skäl att sänka körhastigheten t.o.m. betydligt lägre än det som hastighetsbegränsningarna tillåter. Redan i trafikreglerna förpliktas föraren att beakta många olika faktorer som påverkar både den egna och de andra trafikanternas säkerhet. En lägre hastighet ger mera tid att reagera rätt i överraskande situationer och förkortar bromssträckan t.ex. då en älg springer ut på vägen.

Trafikantinformation i realtid, såsom väglagsprognoser och information om vägvädret, finns på ingångssidan till Trafikverkets webbtjänst www.liikennevirasto.fi.

Bilaga: Vinterhastighetsbegränsningar 2013-2014, karta (pdf, 1 Mt)

 

Mer information

  • Kjell Lind
    Trafiksäkerhetsexpert
    ELY-centralen i Södra Österbotten
    Tfn 0295 027 734
    [email protected]

Regional information