Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Antalet taxitillstånd per kommun i Nylands ELY-centrals områd (ELY-centralen i Nyland)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har med sitt beslut 28.11.2013 fastställt det nya maximiantalet taxitillstånd per kommun för år 2014 enligt lagen om taxitrafik i kommunerna inom Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Antalet taxitillstånd minskar inom ELY-centralens verksamhetsområde med 30 stycken m.a.o 0,9 %.

Vid fastställandet har närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland tagit hänsyn till centrala faktorer som påverkar efterfrågan på taxitjänster, bl.a. befolkningsutvecklingen, befolkningens åldersstruktur, tätortsgraden, tillgången på arbetsplatser och kollektivtrafikens tjänster.

Centrala faktorer av betydelse för taxiutbudet som närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har beaktat är bl.a. taxitillståndens antal, utvecklingen av taxitrafikens omsättning och antalet körda kilometrar inom yrkestrafiken samt utvecklingen av antalet taxibeställningar som förmedlas av förmedlingscentralerna. Vid beslutsfattandet har också tagits hänsyn till lönsamhetsutvecklingen för taxibranschen inom regionen.

Tilläggsuppgifter:

  • föredragande Taru Pelkonen, tfn 0295 021 325 (Nyland)
  • föredragande Lari Leppä, tfn 0295 021 305 (Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland)

Beslutet (pdf 190  kt)


Regional information