Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Maximiantalet taxitillstånd per kommun har fastställts

De behöriga NTM-centralerna i taxitillståndsärenden (NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Savolax och NTM-centralen i Nyland) har fastställt maximiantalet taxitillstånd per kommun i sitt verksamhetsområde för sista gången. Kvotbesluten är i kraft 1.1.2018–30.6.2018. Lagen om transportservice som träder i kraft från och med början av juli upphäver lagen om taxitrafik, vilket betyder att regleringen som gäller maximiantalet taxitillstånd upphör.

Kvotbesluten finns på NTM-centralernas webbplats:

  • Taxitillstånd > välj område i menyn Välj region uppe till höger på sidan
     

Mer information:

Pasi Hautalahti
Tillståndschef
NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn 0295 027 972


Regional information