Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät 1.1.2014 - 31.12.2014 ja taksilupien hakumenettely vuonna 2014 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueella (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät 28.11.2013. Taksilupien kuntakohtainen enimmäismäärä Kaakkois-Suomen alueella pienenee kahdella prosentilla (2%) vuodesta 2013 vuoteen 2014.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on vähentänyt taksilupien yhteenlaskettua kuntakohtaista enimmäismäärää kahdeksalla (8) henkilöauton luvalla ja neljä (4) henkilöauton lupaa on muutettu esteettömän henkilöauton luviksi.

Taksilupien kuntakohtaisesta enimmäismäärästä vähennettiin henkilöauton lupa Etelä-Karjalassa asemapaikoilta Imatra, Lappeenranta/Joutseno ja Lappeenranta/Ylämaa. Lisäksi asemapaikoilla Lappeenranta/Lappeenranta, Luumäki ja Parikkala yksi henkilöauton lupa muutettiin esteettömän henkilöauton luvaksi.

Taksilupien kuntakohtaisesta enimmäismäärästä vähennettiin henkilöauton lupa Kymenlaaksossa asemapaikoilta Hamina, Kouvola/Anjalankoski, Kouvola/Jaala, Kouvola/Kuusankoski ja Kouvola/Valkeala. Lisäksi asemapaikalla Kouvola/Kouvola yksi henkilöauton lupa muutettiin esteettömän henkilöauton luvaksi.

Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät vahvistetaan vuosittain sellaiselle tasolla, etteivät ne rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikoina, eivätkä heikennä palvelujen laatua.

Taksilupien kuntakohtaisten enimmäismäärien määrittämiseksi ELY-keskus seuraa taksien kysyntää ja tarjontaa sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. Taksipalvelujen kysyntään vaikuttavina tekijöinä seurataan mm. kuntien väestönkehitystä, väestön ikärakennetta, työpaikkaomavaraisuutta, anniskelulupien määrää ja majoituskapasiteettia.

Keskeisinä taksitarjontaa ja toimialan kehitystä määrittävinä tekijöinä seurataan taksien ajosuoritteita mm. liikevaihtoa, ajokilometrejä ja välitettyjen kyytien määrää sekä olemassa olevia lupamääriä ja niiden suhdetta asukaslukuun.

Taksilupien enimmäismääräpäätöksessä on huomioitu ennusteet taloustilanteen muutoksista ja taloustilanteen heijastusvaikutus taksiliikenteen kysyntään sekä kuntien kuljetustarpeiden muuttuminen erityisesti liitoskunnissa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa vuonna 2014 haettavina olevista taksiluvista ja niiden hakuajoista kuulutusmenettelyllä.

Haettavana olevat taksiluvat kuulutetaan kuntakohtaisesti Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen internet-sivuilla (www.ely-keskus.fi), viraston ilmoitustaululla osoitteessa Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola sekä kyseisen kunnan alueella ilmestyvässä maakuntalehdessä.

Liite:  Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät 1.1.2014 – 31.12.2014 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueella

Lisätietoja:
- Liikennelupa-asiantuntija  Aulikki Kylliäinen,  puh. 0295 029 182
- Joukkoliikennevastaava  Ulla Marjamaa,  puh.0295 029 348


Regional information