Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Taksilupien kiintiöt vuodelle 2016 vahvistettu - pieniä vähennyksiä sekä Satakunnassa että Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on vahvistanut kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuodelle 2016 Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Kummankaan maakunnan alueella ei ole tarpeen tehdä suuria muutoksia.  Sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa muutamien kuntien lupien enimmäismäärää on pienennetty johtuen jatkuvasti laskevasta kysynnästä. Lupien enimmäismäärää on lisätty ainoastaan Liedossa. Lupien enimmäismääriä vahvistaessa huomioidaan sekä taksipalvelujen kysyntään että tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. Taksikiintiöt vahvistetaan vuodeksi kerrallaan.

Satakunnassa vähentämisten syynä on pääsääntöisesti kysynnän laskeminen ja ajosuoritteiden vähentyminen. Raumalla ja Porissa lupien määrä vähenee yhdellä kummassakin. Kiintiötä pienennettiin yhdellä henkilöauton luvalla myös Jämijärvellä, Säkylässä ja Köyliössä. Kokonaisuutena Satakunnassa oli vähän aihetta muutoksiin. Enimmäismäärien pienentäminen ei aiheuta muutoksia voimassa oleviin lupiin.

Varsinais-Suomessa taksikysynnän voimakas lasku on taittunut suurimmilla paikkakunnilla. Kyytimäärät ovat kuitenkin vielä matalia verrattuna muutaman vuoden takaiseen tasoon. Vuodelle 2016 lupamääriä on pienennetty niin ikään seitsemän kunnan alueella. Salossa on koko Salon kiintiöstä vähennetty yksi henkilöauton lupa ja Halikon ja Perttelin kiintiöistä kummastakin yksi lupa. Paraisilla ja Uudessakaupungissa lupamäärä vähenee molemmissa kahdella luvalla. Loimaalla, Marttilassa, Sauvossa ja Somerolla lupamäärä vähenee yhdellä henkilöauton luvalla kussakin kunnassa. Alueen ainoa lisäys kohdistuu Lietoon, jonne lisätään yksi esteettömän henkilöauton lupa. Enimmäismäärien pienentäminen ei aiheuta muutoksia voimassa oleviin lupiin.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta kaikkien asiakasryhmien osalta sekä kaupunkimaisilla alueilla että maaseudulla. Kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Lupien enimmäismääriä vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat tekijät kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, viime vuosien ajosuoritteet ja taksitilausten kehityksen.

Taksilupien enimmäismääräpäätökset löytyvät taksilupasivulta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueellisesta osiosta.

LISÄTIETOJA: Varsinais-Suomen ELY-keskus, lakimies Meeri Niinisalo, puh. 0295 022 814

 

 


Regional information