Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Taksilupien enimmäismääriä vähennettiin Keski-Suomessa – Uuraisilla nousua (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut Keski-Suomen kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuodelle 2016. Keski-Suomen taksilupien enimmäismäärä on 515, josta 452 lupaa henkilöautolle ja 63 lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Taksikiintiöt vahvistetaan vuodeksi kerrallaan. Lupien enimmäismäärää vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät.

Joutsan, Kannonkosken, Kivijärven, Kuhmoisten, Pihtiputaan ja Saarijärven kunnan taksilupakiintiöitä vähennettiin yhdellä henkilöautoluvalla ja Muuramen ja Viitasaaren kuntien kahdella henkilöautoluvalla. Jämsän kaupungissa enimmäismäärä säilyi samana, yksi henkilöautolupa muutettiin esteettömän ajoneuvon luvaksi. Uuraisten kunta oli poikkeus, siellä kiintiötä lisättiin yhdellä henkilöautoluvalla. Muissa kunnissa enimmäismäärät pysyvät samana.

Lupien enimmäismäärää vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, anniskelupaikkojen määrän ja joukkoliikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huomioon olemassa olevat lupamäärät ja viime vuosien ajosuoritteet. Päätöksessä on pyritty huomioimaan myös yleinen taloudellinen tilanne ja taksialan kannattavuuden kehitys.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin kaikkien asiakasryhmien osalta on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin. Kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua.

Keski-Suomen ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Taksilupien enimmäismäärä Keski-Suomessa v. 2016 (pdf)

Lisätietoja:

Liikennelupa-asiantuntija Outi Vilander
p. 0295 024 722
Keski-Suomen ELY-keskus


Regional information