Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Taivalkosken kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen käynnistyy  (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Taivalkosken kunta ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat käynnistäneet Taivalkosken kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen. Suunnitelman laatiminen käynnistyi maaliskuussa 2013. Suunnitelma valmistuu vuoden 2013
loppupuolella. Suunnitelmassa tutkitaan mitä onnettomuuksia kunnan alueella on viimeisten vuosien aikana tapahtunut ja mitkä paikat koetaan erityisen vaarallisiksi ja mitä niiden kohteiden turvallisuuden parantamiseksi tulisi tehdä. Suunnittelulla pyritään löytämään pieniä, liikenneturvallisuutta tehokkaasti parantavia toimenpiteitä erityisesti kevyen liikenteen osalta.
 
Suunnitelmaan sisältyy oleellisena osana myös kunnassa tehtävän liikenne- ja asennekasvatustyön suunnittelu. Juuri omia asenteita ja käyttäytymistä sekä muiden huomioimista parantamalla voitaisiin parhaiten parantaa liikenneturvallisuutta. Myös turvalaitteiden, esimerkiksi pyöräilykypärän, heijastimen ja turvavyön käyttöä lisäämällä voitaisiin välttää onnettomuuksia tai vähintään lieventää niiden seurauksia. Liikennekäyttäytyminen pyritäänkin nostamaan aikaisempaa voimakkaammin esille ja miettimään toimenpiteitä, joilla voitaisiin vaikuttaa ihmisten asenteisiin sekä liikennekäyttäytymiseen.

Suunnitelman laatiminen koetaan myös tärkeäksi keinoksi lisätä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia oman liikkumisympäristön liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kuntalaisten toivotaankin osallistuvan aktiivisesti suunnitelman laatimiseen.

Ensi vaiheessa selvitetään kunnan nykyisiä liikenneturvallisuusongelmia mm. asukkaille ja koululaisille suunnattavilla liikenneturvallisuuskyselyillä sekä tapahtuneiden onnettomuuksien tapahtumapaikkojen ja tyyppien selvittämisellä. Asukaskysely järjestetään 22.4 – 13.5.2013 välisenä aikana ja siihen voi vastata sekä kunnan internet-sivujen kautta tai täyttämällä ja palauttamalla paperimuotoinen kyselylomake joko kunnanvirastossa, kirjastossa tai palvelupisteessä sijaitseviin vastauslaatikoihin. Kyselylomakkeita löytyy edellä mainituista vastauspaikoista. Koululaiskyselyt käynnistetään samanaikaisesti asukaskyselyjen kanssa ja niihin vastaaminen hoidetaan koulujen kautta.

Suunnitelman laatimisen aikana tullaan kunnassa järjestämään myös kaikille avoin yleisötilaisuus, joka järjestetään Elomarkkinoiden yhteydessä
30 - 31.8.2013. Muita järjestettäviä tapahtumia ovat liikuntaesteisten liikkumisongelmia selvittävä esteettömyyskävely sekä vanhusten vaaranpaikkakartoitus. Näistä tilaisuuksista ja niiden ajankohdista tullaan tiedottamaan työn aikana erikseen.

Kuntalaiset voivat olla myös koko suunnittelun ajan yhteydessä kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajiin.

Lisätietoja antavat:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tarja Jääskeläinen, puh. 0295 038 251
Taivalkosken kunta, Kari Siikaluoma, puh. 0400 126 455
Sito Oy Juha Vikiö, puh. 040 168 2671.


Regional information