Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Suojatieselvitys tuo mukanaan merkittäviä muutoksia (Uusimaa, Häme)

Uudenmaan ELY-keskus on toteuttanut suojatieselvityksen, jossa on läpikäyty kaikki Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maanteiden suojatiet. Selvityksen taustalla on Liikenneviraston jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje (11/2014), jossa määritellään mm. uuden suojatien toteuttamisedellytykset. Ohje suosittaa käymään nykyiset suojatiet läpi vastaavalla tavalla eli arvioiden suojatien tarve, riskit ja parannustoimenpiteiden mahdollisuus.

Suojatien toteuttaminen vaatii jatkossa vankat perusteet

Uudenmaan ELY-keskuksen maantieverkolla on yli 2000 suojatietä, joista nopeusrajoitusalueella 60 km/h yli 300 kpl (ilman valo-ohjausta) ja nopeusrajoitusalueella 50 km/h (ilman keskisaareketta, koroketta tai valo-ohjausta) noin 400 kpl. Suojateitä ja niiden lisäämisiä toivotaan hyvin usein, mutta jatkossa näissä noudatetaan suunnitteluohjeen mukaista tiukkaa linjaa:

  • Valo-ohjaamattomia suojateitä toteuttaessa nopeusrajoitus saa olla korkeintaan 50 km/h ja tällöin suojatie tulee toteuttaa keskisaarekkeellisena tai kavennettuna.
  • Jotta suojatie tehdään, tulisi sillä olla vähintään 200 käyttäjää vuorokaudessa. (Harkinnanvaraisesti suojatie voidaan tehdä tilanteessa, jossa suojatiellä voidaan olettaa olevan joko 100 käyttäjää/vrk tai tien ylittää 20 koululaista/vanhusta tai 40–50 työikäistä päivittäin.)

Suojatie – vaaranpaikka vai nimensä veroinen

Ohjeen lisäksi selvityksen taustalla on huoli suojateiden turvallisuudesta, sillä suojateillä tapahtuu vuosittain lukuisia vakavia liikenneonnettomuuksia. Vuosittain liikenteessä loukkaantuu tai kuolee noin 400 jalankulkijaa, näistä yli puolet suojateillä. Suomessa suojateitä on varsin paljon, mikä herättää kysymyksen niiden kunnioitettavuudesta. Valitettavan harva autoilija pysähtyy suojatien eteen ja antaa tietä jalankulkijalle, vaikka näin pitäisikin toimia. Kohteissa, joissa on vilkas liikenne, ajonopeus on korkea ja suojatie yllättävä, riski on kaikista suurin. Mitä korkeampi ajonopeus, sitä suurempi pysähtymismatka. Törmäystilanteessa ajonopeus vaikuttaa merkittävästi myös kuoleman ja vakavan loukkaantumisen todennäköisyyteen.

Nopeusrajoitusmuutoksia ja suojateiden poistoja

Tehdyn selvityksen tavoitteena oli tunnistaa riskialttiimmat ja ohjeen vastaiset suojatiet. Ensisijaiseksi toimenpiteeksi on määritetty nopeusrajoituksen alentaminen ja/tai rakenteellinen parantaminen (mikäli ympäristö sitä tukee ja/tai suojatiellä on merkittävä tarve), kun taas toisena vaihtoehtoisena toimenpiteenä on suojatien poistaminen. Pelkät ajoratamerkinnät ja liikennemerkit eivät tee ylityskohdasta turvallista, mikäli liikenneympäristö ei sitä tue. Selvityksen mukaisten toimenpidetarpeiden toteutus ja niiden tarkempi suunnittelu on aloitettu kaikkein riskialttiimmista suojateistä. Joidenkin suojateiden osalta se tarkoittaa niiden poistamista, tänä vuonna näin toimitaan aikakin yhdeksän suojatien osalta.. Näissä kohteissa on katsottu, että suojatie ei lisää tienylityksen turvallisuutta ja on turvallisempaa ylittää tie vasta silloin kun autoja ei tule. Joissain tapauksissa suojatielle on olemassa vaihtoehtoinen turvallisempi reitti tai suojatie on muutoin tarpeeton (vähäinen käyttö).

Jäljelle jäävien ohjeiden vastaisten suojateiden kohdalla nopeusrajoituksia muutetaan ja/tai suojateiden rakenteita ja havaittavuutta parannetaan. Vilkkaimmille suojateille on määritetty parannustoimenpiteeksi esim. keskisaarekkeen rakentaminen tai ns. nappivalot. Näitä tullaan toteuttamaan tulevina vuosina arvioidun vaarallisuusjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja: Liikenneturvallisuusvastaava Marko Kelkka, puh. 0295 021 291.

Poistettavat suojatiet Uudenmaan ELY-keskuksen alueella:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Mt 4131, Sysmän kirkon kohta, Sysmä, Suopellontie 20
https://goo.gl/maps/4rnh4rf2GUS2                                

Mt 170, Sändbäckin puiston liittymä, Loviisa, Sandbäckin puisto 1
https://goo.gl/maps/cwQsEsyD7fH2                                                             

Mt 50, Mankin kohta (Kehä III), Espoo, Kehä III (Mankinkuja 9). Saareke jätetään ja kulkuyhteydet.
https://goo.gl/maps/vcYEXJSKM332                                                             

Vt 25, Nummenkyläntien liittymä, Vihti, Kehätie 89. Saareke jätetään ja kulkuyhteydet.        
https://goo.gl/maps/WXmHXtauwpR2                                                                                      

Vt 25, Myllylammen liittymä, Vihti, Kehätie 176. Saareke jätetään ja kulkuyhteydet.              
https://goo.gl/maps/aj5itmapHp72

Mt 120, Vihdintie 53, Espoo, suojatie poistetaan, kulkuyhteys jätetään,
https://goo.gl/maps/7DZHqn6PbDn       

Mt 120, Vihdintie 66, Espoo, suojatie poistetaan, kulkuyhteys jätetään,
https://goo.gl/maps/wFagpJhdekA2       

Mt 140, Lahdentie 1021, Tuusula, suojatie poistetaan, saareke ja kulkuyhteys jätetään,
https://goo.gl/maps/oW7qSHKJ3132

Mt 11193, Muijalantie 15, Lohja, suojatie poistetaan,
https://goo.gl/maps/YQ2csFeeYbx


Regional information