Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Sukkalan sillan paalulaattojen rakentaminen alkaa Rauman Sukkalassa (Varsinais-Suomi)

ELY-keskus aloittaa Sukkalan sillan pengerpaalulaattojen rakentamisen Raumalla. Sukkalan silta sijaitsee Sukkalan kylässä maantiellä 210 (Rantatie). Työt alkavat toukokuun viimeisellä viikolla valmistelevilla töillä. Silta suljetaan kokonaan liikenteeltä maanantaina 6.6.2016 alkaen ja pyritään avaamaan liikenteelle koulujen alkaessa 11.8.2016. Pahoittelemme siltatyön kiertoreitin aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.

Sukkalan silta joudutaan sulkemaan kokonaan liikenteeltä paalulaattojen rakentamisen ajaksi. Käytössä olevan tiheän rinnakkaistieverkon johdosta tietyöstä ei ole juurikaan haittaa Lapin ja Hinnerjoen väliselle kaukoliikenteelle. Liikennehaitta kohdistuukin Sukkalan kylän paikalliseen ja Kodiksamin kylään muualta suuntautuvaan liikenteeseen. Pohjoisesta Lapin suunnasta Kodiksamiin suuntautuva raskas liikenne saattaa joutua kiertämään Kaukolan kivisillan painorajoituksen vuoksi Kuolimaan kautta, jolloin kiertohaitta on useita kilometrejä. Kaukolan sillan painorajoitus on 16 tonnia tavalliselle ja 20 tonnia kolmiakseliselle telille.

Lapinjoen ylittävä Sukkalan sillan tulopenkereissä on havaittu painumaa, joka johtuu perusmaan kantavuuspuutteiden, liikennekuormien ja korkeiden ajonopeuksien yhteisvaikutuksesta. Tämä yhteisvaikutus on aiheuttanut sillan vaurioitumisen riskin. Sillan molempiin päihin rakennetaan teräsbetonipaaluille perustettavat pengerlaatat penkereiden vakavuuden parantamiseksi, painumien korjaamiseksi sekä niiden uusiutumisen estämiseksi.

Silta uusittiin v. 2007 juuri ennen kuin koko Lappi – Hinnerjoki -välin yhteyttä päätettiin parantaa. Parannustyöt tehtiin v. 2008–2010 yhdistämällä osia neljästä eri maantiestä ja kaukoliikenne ohjattiin käyttämään Sukkalan siltaa. Tien geometria jouduttiin sovittamaan olemassa olevaan siltaan liittyväksi. Melko pian huomattiin, että tulopenkereiden perusmaan kantavuuspuutteiden, liikennekuormien ja korkeiden ajonopeuksien yhteisvaikutuksesta aiheutui kuitenkin painumia, jotka alkoivat lisätä sillan vaurioitumisen riskiä, ja jotka nyt korjataan.

Korjaustyön urakoi kesän 2016 aikana Ralf Ajalin Oy ja urakkahinta on noin 0,3 miljoonaa euroa.

LISÄTIETOJA 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: tieinsinööri Veli-Pekka Pelttari, p. 02950 22821

Lisää tietoa sillankorjauksista myös siltatyöt 2016 -sivulla.


Regional information