Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Suhdanneodotukset edelleen nousussa (Kainuu)

Kainuun pk-yritysten lähiajan suhdannenäkymät ovat hieman paremmat kuin syksyllä, saldoluku on nyt kaksi prosenttiyksikköä korkeammalla. Kainuun alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat selvästi toiveikkaammat kuin syksyllä 2016. Alueen pk-yritysten edustajista 24 % arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja 12 % arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi, saldoluvuksi muodostuu +12 (syksyllä 0).

Finnveran Pohjois-Suomen aluejohtaja Juuso Heinilän mukaan Kainuun talousnäkyvät ovat vuoden 2017 alussa selkeästi edellisvuotta positiivisemmat. Pk-barometrin perusteella Kainuun yrityskentän näkymät ovat kohentuneet oleellisesti sekä vuoden takaisesta että viime syksystä. On tärkeää varmistaa, etteivät kasvu ja investoinnit jää kiinni rahoituksen saatavuudesta.

Omistajanvaihdosten aktivoituminen on positiivinen ilmiö, joka toivottavasti vauhdittaa yritysten ja koko yrityskentän uudistumista ja kasvua. Finnvera oli 2016 rahoittamassa Kainuussa noin kahtakymmentä omistajanvaihdosta ja haluamme olla mahdollistamassa onnistuneita omistajanvaihdoksia myös 2017, toteaa Juuso Heinilä.

Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Pekka Ojalehto toteaa, että rekrytointiongelman on todettu metallialan pk-yrityksissä olevan jo kasvun jarruna. Barometrin kertoo, että työttömyydestä kärsivässä Kainuussa työvoiman saatavuus on työllistämisen esteenä 38 prosentilla vastaajista (valtakunnassa 25 %). Osa-aikaisten osalla 36 % (valtakunta 16).

Tilanteesta johtuen pk-yritykset pyrkivätkin turvaamaan osaavan työvoiman saannin käyttämällä enemmän alihankinta- ja toimittajaverkostoja sekä palkkaamalla työvoimaa koulutussopimuksen tai työkokeilun avulla. Kainuussa 57 % (valtakunta 43 %) vastaajista harkitsee käyttävänsä koulutussopimusta tai työkokeilua. Myös vuokratyövoiman käyttö on kasvamassa. Kainuun ELY-keskuksen yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki kertoo, että kohtaanto-ongelma on vakava ja siihen yksi lääke on koulutus, jota ELY-keskus tarjoaa.

Syksyn nollasta on investointien osalta pk-yrityksissä vajottu miinus kahteen. Toisaalta teollisuutta edustavat yritykset uskovat vahvasti käyttöasteen nousevan. Uuden sairaalan lopullinen investointipäätös ja kaivosten parantunut tilanne ei näy vielä tässä barometrissä.

Lisätietoja:

Aluejohtaja Juuso Heinilä, Finnvera Oyj, p. +358 40 539 6898, [email protected]

Toimitusjohtaja Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät, p. +358 44 313 1310, [email protected]

Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, Kainuun ELY-keskus, p. +358 44 362 5888, [email protected]

 


Regional information