Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Riktlinjerna om underhåll av grusvägar har uppdaterats

Riktlinjerna för underhållet av grusvägar förnyades i maj, men på vägen syns förändringarna mer först från och med våren 2023. I fortsättningen använder man allt mer konkret information då man väljer i vilken ordning grusvägarna ska underhållas. Informationen ger möjlighet att förbättra kostnadseffektiviteten. Servicenivån förväntas förbli på samma nivå som tidigare.

I fortsättningen klassifieras grusvägarna i två klasser i stället för de tidigare tre: Grusvägar som är livligt trafikerade och har en betydande ställning i vägnätet och basgrusvägar. NTM-centralerna gör ett föreslag om klassifieringen till Trafikledsverket som fastställer klassifieringen.

I de nya riktlinjerna växer målbredden från tidigare sex meter till 6,5 meter på basgrusvägar och till sju meter på livligt trafikerade vägar. Vägar som är för breda (över sju meter) återställs till målbredden i samband med utdikningarna. Underhållet blir då mer kostnadseffektivt och vägen är i bättre skick för dess användare.

Beläggdavägar som är tekniskt sett i väldigt dåligt skick och med små trafikmängder, kan också förvandlas till grusvägar. Då är det lättare att hålla vägen i ett användbart skick jämfört med en hålig belagd väg.

Läs mer

Nyhet 1.6.2022 (vayla.fi)