Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Someron Rekijoen tila normalisoitunut (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Viime päivien sateet ovat lisänneet Rekijoen virtaamia ja lietelantavuodon seurauksena kohonneet ravinne- ja bakteeripitoisuudet ovat laimenneet. ELY-keskuksen edustaja kävi tänään jokivarressa useassa paikassa ja hänen mukaansa vesi ei enää haise ja on väriltään normaali savenharmaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus sai 19.8. Salon poliisilta tiedon Rekijoen yläjuoksulla, Somerolla tapahtuneesta eläinsuojan lietesäiliön rikkoutumisen aiheuttamasta päästöstä, joka oli suuruudeltaan noin 200 m3 lietelantaa. Vuoto tukittiin. Päästöstä tehtiin havaintoja Rekijoessa useiden kilometrien matkalla.

Heti päästön jälkeen fosfori- ja typpipitoisuudet Rekijoessa olivat huomattavan korkeita. Myös bakteeripitoisuudet olivat tuolloin monikymmenkertaisia uimaveden laatunormeihin verrattuna.  

Lisätietoja:

veden laatu ja päästön vaikutusten seuranta: erikoisasiantuntija Harri Helminen, 0295 022 865
valvonta-asiat: yksikönpäällikkö Lassi Liippo, 0295 022 896

 


Regional information