Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Bildningsuppgifter överfördes från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken 1.1.2014

De uppgifter som gäller biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstaltsbyggande har vid ingången av året överförts från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken. Deras webbsidor finns nu på regionförvaltningsverkens webbtjänst www.avi.fi:

Av bildningsuppgifterna sköter närings-, trafik- och miljöcentralerna alltjämt uppgifter som gäller kultur och kreativ ekonomi samt kompetens:


Regional information