Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i insjöarna och öppna havsområdena

Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna sedan förra veckan. Algobservationerna är färre än genomsnittet för denna tid på året, fastän några enstaka rikliga blomningar har observerats. Rikliga blomningar i Etseri sjö har orsakat förgiftningssymptom. I havet har det förekommit blomningar av blågrönalger vid kustområdena samt i de öppna havsområdena i Skärgårdshavet och Ålands hav, men inte i Finska viken.

Riksomfattande algöversikt 17.7.2014:

Regionala algöversikter 10.7.2014:

På finska:


Regional information