Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Blågrönalgsituationen lugn i insjöarna och havsområdena

Mängden blågrönalger är fortfarande liten, vilket är typiskt för början av sommaren. Lite blågrönalger har observerats på sex observationsplatser i insjöarna. I havsområdena finns det lite blågrönalger vid Finska vikens östra kust. Ytvattentemperaturerna är lägre än normalt.

Läs mera:

Regionala algöversikter:


Regional information