Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig

Ytansamlingarna av blågrönalger i de öppna havsområdena har upplösts i och med det svalare vädret. I kustområdena har observationer av blomningar av blågrönalger däremot fortfarande gjorts. I insjöarna har mängden blågrönalger sjunkit under medelnivån för sensommaren, men några rikliga blomningar har fortfarande observerats.

Riksomfattande algöversikt 21.8.2014:

Regionala algöversikter 21.8.2014:

På finska:

 


Regional information