Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Fortsatt lugn algsituation i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Under vecka 32 har blågröna alger observerats i Ähtärinjärvi och i Kuortaneenjärvi. Det blåsiga och ostadiga vädret har dämpat uppkomsten av massförekomster av alger och under denna vecka har inga observationer av rikliga algförekomster kommit in från medborgarna. I sjöarna har ytvattentemperaturerna sjunkit till ca 17 grader.

Aktuell information om algsituationen och ytvattentemperaturerna finns i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också spara sina observationer i systemet, vilka sedan stöder den riksomfattande bedömningen av algläget. Med hjälp av webbappen Havaintolähetti kan man enkelt spara sina observationer med smarttelefon. Observationer av blågröna alger kan också meddelas genom att ringa alguppföljningstelefonen på nummer 0295 027 990.

Blågröna alger eller cyanobakterier finns naturligt i vattnen. När förhållandena är gynnsamma kan de blågröna algerna orsaka massförekomster. De blågröna algerna behöver näringsämnen och ljus, värme gör att de växer fortare. Vindstilla väder gör att algmassan flyter upp till vattenytan och kan ses som grönaktiga bälten. Vatten som innehåller rikligt med blågröna alger bör inte användas, eftersom blågröna alger kan vara giftiga och orsaka till exempel hudsymtom, irriterade ögon och illamående. I synnerhet barn och husdjur bör hållas bort från stranden och vattnet när det finns blågröna alger i vattnet.

För tillfället kan det ställvis förekomma brunaktiga ansamlingar, orsakade av granens skvattramrost, på vattenytan både i sjöar och vid kusten. Skvattramrost är en svampsjukdom hos grans som är ofarlig för människan. Badvatten som innehåller rikligt med sporer kan dock förorsaka liknande symtom hos badande som pollenbälten.

Mer information:


Regional information