Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Blågrönalgerna blivit rikligare i insjöarna, i havsområden är de omfattande algblomningarna över

I insjöarna har observerats mera rikliga blomningar av blågrönalger än förra veckan, men algmängderna har trots det varit små för tidpunkten. Uppblandningen tack vare att vattnet blivit svalare och vindarna har gjort näringsämnen från sjöarnas lägre vattenskikt tillgängliga för algerna. I havsområdena är de omfattande blomningar av blågrönalger över. I kustområdena har fortfarande gjorts enstaka observationer av blågrönalger

Riksomfattande algöversikt 28.8.2014:

Regionala algöversikter 28.8.2014:

På finska:

 

 


Regional information