Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Sinileväseuranta käynnistyi Pohjois-Pohjanmaalla, osa järvistä vielä jäässä (Pohjois-Pohjanmaa)

Ensimmäiset sinileväseurannan havainnot tehtiin poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun Kuusamon ja Taivalkosken seurantajärvet ovat vielä vankasti jäässä ja useista järvistä jäät ovat vasta hiljattain lähteneet.  Sinileväseurantaa tehdään syyskuun loppuun saakka.  Runsaimmin sinileviä havaitaan lämpimän veden aikaan heinä- ja elokuulla, usein vielä syyskuussakin.

Kesällä 2017 säännöllisessä leväseurannassa on 27 havaintopaikkaa eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Kuusi havaintopaikkaa on merialueella, loput järvissä. Osa seurattavista havaintopaikoista on ollut mukana seurannan alusta vuodesta 1998 lähtien.

Seuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten, kuntien ympäristöviranomaisten sekä aktiivisten ranta-asukkaiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla kansalaishavainnoinnin rooli leväseurannassa on merkittävä, sillä puolet havainnoijista on vapaaehtoisia ranta-asukkaita.  Nykyisin yhä kasvava kansalaishavainnointi onkin ollut sinileväseurannassa käytössä jo pian parikymmentä vuotta.   

Havainnoijat arvioivat viikoittain silmämääräisesti sinilevän määrää karkealla asteikolla.  Jos levää on runsaasti tai erittäin runsaasti, havainnoijat ottavat näytteen lajinmääritystä varten. Havainnot levien runsaudesta tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen Järvi-meriwiki -palveluun joko suoraan havaintopaikalta älypuhelimen avulla tai netissä. Viikoittainen levätilanne on nähtävillä myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivuilla. Suomen ympäristökeskus julkaisee torstaisin valtakunnallisen leväkatsauksen.

Kaikki vesillä liikkujat voivat lisätä Järvi-meriwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havainnot voi tallentaa Järvi-meriwikiin myös suoraan havaintopaikalta älypuhelimella Havaintolähetti -verkkosovelluksen kautta.


Regional information