Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Uppföljningen av blågröna alger började i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Uppföljningen av blågröna alger började i NTM-centralens område denna vecka. Till den riksomfattande uppföljningen hör över 300 fasta kontrollplatser på olika håll i landet i insjövattnen och i Finlands kustområden. I NTM-centralen i Södra Österbottens område finns 25 fasta kontrollplatser. Av dessa ligger 15 i insjöar, t.ex. Lappajärvi, Ähtärinjärvi, Evijärvi och Kuortaneenjärvi. I kustområdet finns nio fasta kontrollplatser och en kontrollplats i en å. Läget i området i fråga om blågröna alger följs upp på dessa fasta kontrollplatser varje vecka från juni till september och NTM-centralen i Södra Österbotten meddelar om läget alltid på torsdagar. Uppföljningen genomförs i samarbete med kommunerna och privatpersoner.

På samma sätt som tidigare år sparas algobservationerna i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla. Även medborgarna kan spara egna observationer i systemet, vilka sedan stöder den riksomfattande bedömningen av algläget. Med applikationen Havaintolähetti kan man lätt spara observationer i Järvi-meriwiki t.ex. med en telefon som har pekskärm. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till alguppföljningstelefonen på nummer 0295 027 990. Av särskilt rikliga eller exceptionella algobservationer kan också ett prov skickas för analys till NTM-centralen i Södra Österbotten.

Vecka 22 har inga blågröna alger observerats på NTM-centralen i Södra Österbottens kontrollplatser. På grund av det svala vädret är ytvattentemperaturerna låga i förhållande till tidpunkten. T.ex. i Lappajärvi är ytvattentemperaturen 9,4 °C, vilket är ungefär fem grader lägre än vanligt.

I NTM-centralen i Södra Österbottens område förekommer blågröna algblomningar vanligen i juli-augusti. En del av de blågröna algarterna kan producera giftiga föreningar och man bör alltid förhålla sig reserverat till förekomster av blågröna alger. Framförallt barn eller sällskaps- och husdjur bör undvika att simma i vatten där det finns alger. Vatten uppblandat med alger bör inte heller användas som tvätt- eller påkastningsvatten i bastun och inte heller som bevattningsvatten för nyttoväxter.

Mer information:


Regional information