Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Blågrönalgblomningar har noterats i tre sjöar i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har fått in ett fåtal rapporter om blågrönalgblomningar som observerats under den varma och soliga helgen i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Algblomningarna har avtagit i takt med att vädret blivit ostadigare under veckan.

I sjön Kuorasjärvi i Alavus observerades en riklig algblomning under helgen, men för tillfället syns ingen algblomning i sjön. På tisdagen observerades små mängder blågrönalger i sjön Karperöfjärden i Korsholm. Också i Larsmosjön syns fortfarande små mängder blågrönalger.  Det har inte observerats några blågrönalger på de andra kontrollpunkterna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Enligt rapporter från allmänheten noterades en algblomning också i Kyro älvs mynningsområde under helgen.

Algblomningar kan förekomma också på andra ställen i området, trots att de inte rapporterats här. Blågrönalger gynnas av varmt, soligt och vindstilla väder, då de kan bilda massförekomster på vattenytan. Blågrönalger ser ut som grönaktiga eller gulskiftande korn. Blågrönalgmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i det och det lämnar inte kvar att hänga på t ex en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågrönalger. En del av blågrönalgerna kan producera giftiga föreningar, och man ska i synnerhet inte låta barn eller husdjur simma i vatten med blågrönalgblomning. Vatten som innehåller blågrönalgblomning bör inte heller användas som tvätt- eller bastuvatten och inte som bevattningsvatten på nyttoväxter.

Algobservationerna sparas i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla. Också medborgare kan spara egna observationer i tjänsten och stöder samtidigt den nationella bedömningen av algsituationen. I Järvi-meriwiki sparas också information om ytvattnets temperatur.

Ytvattnets temperatur har stigit under veckan, och t ex i sjön Lappajärvi är ytvattentemperaturen nu 20,6 °C och i sjön Hinjärv 19,6 °C. I Skatila i Kyro älv är ytvattentemperaturen 19 °C, medan 11 °C har uppmätts i Kvarkens yttersta skärgård.

Mer information:

  •     Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Regional information