Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Endast lite blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (Landskapen i Österbotten)

Under midsommarveckan har det observerats lite blågröna alger i Larsmosjön. På de andra kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område har ännu inga blågröna alger observerats.

För tillfället är ytvattentemperaturen nära typiska värden för tidpunkten. Exempelvis i Lappajärvi var ytvattnets temperatur 18,3 grader den 22 juni och 17,3 i Hinjärv. I Kvarken är vattentemperaturen för tillfället ungefär nio grader.

Aktuell information om algläget och ytvattnets temperatur finns i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla. Också medborgare kan spara egna observationer i tjänsten och stöder samtidigt den nationella bedömningen av algsituationen.

Blågröna alger finns naturligt i vattendragen. När förhållandena är gynnsamma kan de blågröna algerna orsaka massförekomster. För att de blågröna algerna ska växa behöver de näringsämnen, och ljus och värme främjar tillväxten. Lugnt väder får algmassan att stiga upp till vattenytan och den syns lätt som ett grönaktigt bälte. Vatten som innehåller rikligt med blågröna alger bör inte användas, eftersom algerna kan vara giftiga och orsaka t.ex. hudsymtom, irriterade ögon och illamående. I synnerhet småbarn och husdjur bör hållas bort från stranden och vattnet när det finns blågröna alger i vattnet.

Mer information:

  • Planerare Miia Honka, tfn 0295 028 038, miia.honka(at)ntm-centralen.fi
  • Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Regional information