Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Fortsättningsvis endast få observationer av blågröna alger på NTM-centralen i Södra Österbottens område (NTM-centralen i Södra Österbotten)

I vecka 30 observerades små mängder blågröna alger på södra sidan av Ähtärinjärvi. På de andra observationsplatserna på NTM-centralen i Södra Österbottens område observerades denna vecka inga alger. Observationer av små mängder blågröna alger på havsområdet utanför Larsmo samt i Pirklotfjärden i Västerö har även skickats in till NTM-centralen. Alla algobservationer sparas i den öppna databasen Järviwiki (www.jarviwiki.fi).

Vattendragen är fortsättningsvis svala för tidpunkten, vilket till viss del hämmar blågrönalgblomningens uppkomst. Exempelvis mättes ytvattnets temperatur i Lappajärvi till 18,3 °C, som samma tid förra året var 24,0 °C.

Det rekommenderas att inte använda vatten som innehåller rikliga mängder blågröna alger, eftersom blågröna alger kan vara giftiga och orsaka bl.a. hudsymptom, irriterade ögon och illamående. Speciellt små barn och husdjur är det skäl att hålla borta från stranden och vattnet om man observerar blågröna alger. Vatten som innehåller blågröna alger ska inte användas som bastuvatten eller till matlagning, eftersom gifterna inte försvinner när vattnet kokas.

Blågröna alger förekommer naturligt i sjöar och hav. När förhållandena är gynnsamma kan en massförekomst av blågröna alger skapas speciellt i näringsrika vatten. Blågrönalgbildningar är oftast blåaktiga eller gulskiftande gröna till färgen och algerna löses lätt upp. Blågröna alger fastnar inte på pinnen om man försöker lyfta upp dem. Ytansamlingen av blågröna alger påminner ofta om målfärg när den flyter upp till ytan. Ofarliga trådformiga alger förekommer också i vattendragen. De fastnar som en massa om man försöker lyfta upp dem med en pinne.

Tilläggsinformation:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Regional information