Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Fortsättningsvis endast få observationer av blågröna alger på NTM-centralen i Södra Österbottens område (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Små mängder blågröna alger kan också denna vecka skönjas i sjön Ähtärijärvis södra del. Dessutom har små mängder blågrönalger noterats i sjön Kuortaneenjärvi. Blågrönalger av släktena Anabaena, Woronichinia och Aphanizomenon förekom i sjön Saarijärvi i Alavo i början av veckan. Algobservationerna från de nationella observationspunkterna sparas i den öppna Järviwiki-databasen (www.jarviwiki.fi).

Vattnets temperatur är lägre än normalt både i sjöar och hav. Vattnets temperatur var 18,1 °C i Esse ås nedre lopp på tisdagen.

Tilläggsuppgifter:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Regional information