Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Fortfarande bara små mängder blågrönalger på NTM-centralen i Södra Österbottens område (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Under vecka 27 har små mängder blågröna alger observerats i Larsmosjön. På de andra observationsplatserna på NTM-centralen i Södra Österbottens område observerades inga blågröna alger. Alla observationer sparas i den öppna databasen Järviwiki (www.jarviwiki.fi).

Under helgen noterades en liten algblomning i Lappajärvis västra del. I Kastbälgen, en liten sjö i Korsholm, förekom algblomning i början av veckan. I båda fallen var det fråga om blågrönalgen Anabaena sp.  

Ytvattnets temperatur i nedre delen av Esse å var 16,7 °C på onsdag.

Tilläggsuppgifter:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Regional information