Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Rikligare mängder blågrönalger i insjöarna, ytblomningar ställvis i havsområdena

Blomningarna av blågrönalger har ökat i insjöarna, men mängden blågrönalger är ännu typisk för augusti. Ytblomningar förekommer ännu ställvis i Finlands havsområden, och man har även observerat blågrönalger vid observationsplatser längs kusten. En blomning av dinoflagellat har observerats vid Finska vikens kust nära Obbnäs, men blomningen orsakar inte olägenheter för människor eller djur.

Läs mera:

Regionala algöversikter:


Regional information