Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden

Än så länge har inga betydande blågrönalgobservationer gjorts i Finlands sjöar och havsområden. Det svala vädret i början av sommaren har inte varit gynnsamt för utvecklingen av blågrönalgblomningar. Såväl i sjöar som i havsområden förekommer ställvis gulaktigt pollen, som kan vara förvirrande likt blågrönalger. Finlands miljöcentral rapporterar veckovis om den nationella algsituationen fram till slutet av augusti.

Läs mer

Blågrönalgsläget fortfarande lugnt i Finlands sjöar och havsområden (9.6.2022, syke.fi)