Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs

Enstaka blågrönalgobservationer har gjorts i insjöar och havsområden, men situationen är karakteristiskt lugn för försommaren. Till havs har blågrönalger observerats i vattenlager under ytan, men ytblomningar har ännu inte observerats. Sjöarna är något varmare än genomsnittet, men detta har ännu inte haft någon betydande inverkan på antalet blågrönalgobservationer.

Läs mer

Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs (16.6.2022, syke.fi)