Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Simojoella jääpatoja - tilanne tällä hetkellä rauhallinen (Lapin ELY-keskus)

Simojoella on eilisen ja tämän päivän aikana syntynyt uusia jääpatoja. Jääpatotilanne on iltapäivän kuluessa hieman helpottanut, mutta voi aiheuttaa vahinkoja vielä yksittäisille kiinteistöille. Ihmisiä kehotetaan näillä alueilla varautumaan nopeaan vedennousuun ja pysymään poissa tulvavaara-alueilta.

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy ymparisto.fi -verkkopalvelusta

Lisätietoja:

Operatiivinen toiminta
Hankintaryhmän esimies Jukka Kuoksa, puh. 0295 037 397
Investointivastaava Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391

Ennusteet ja ajankohtainen lumi- ja vesitilanne
Vesivara- ja ympäristöpalvelut -ryhmän esimies Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282


Regional information