Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Broreparationer orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Borgå motorväg i Sibbo (NTM-centralen i Nyland)

Reparationen av underfarterna vid Bondas, som inleds i början av juli, orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Borgå motorväg (riksväg 7) i Sibbo. Medan reparationsarbetet pågår i julioktober sänks hastighetsbegränsningen vid arbetsplatsen och körfilerna är smalare än normalt.

Reparationen av underfarterna vid Bondas inleds i början av juli med att broarnas kantbalkar och räcken renoveras. Reparationen av körfilen i riktning mot Helsingfors utförs i juli–augusti, medan arbetet på körfilen mot Borgå utförs i augusti. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatsen är 60 km/h så länge arbetet pågår.

Efter att reparationerna blir klara i augusti förnyas brons ytstruktur. Så länge detta arbete pågår i augusti–september har fordonstrafiken på Borgå motorväg i regel tillgång till två körfiler i båda riktningarna, men körfilerna är smalare än normalt och hastighetsbegränsningen sänks till 50 km/h.

Arbetena slutförs i slutet av oktober, då också trafikarrangemangen i anslutning till arbetet upphör.

 

Länk till broplatsen:

Bondas underfarter: https://goo.gl/maps/R4nuZ

Tilläggsuppgifter:

  • Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 338
  • Ansvarig arbetsledare Janne Korkalainen, Destia Ab, tfn 0400 974 499
  • Övervakningskonsult Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9961

Regional information