Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Sillankorjaustöistä muutoksia Lahden moottoritien liikennejärjestelyihin (Uusimaa)

Huhtikuun alkupuolella käynnistyvä Jakomäen alikulkukäytävien ja Suurmetsän risteyssiltojen korjaus aiheuttaa muutoksia Lahden moottoritien (valtatie 4) liikennejärjestelyihin. Neljän sillan korjaustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan heinä-elokuussa.

Kesäkuussa alkavan Kuninkaanmäen risteyssiltojen korjaustyöt valmistuvat syyskuussa.

Lisäksi Käpylän ylikulkusiltojen alapuolella tehdään huhti-toukokuussa tukimuurien kunnostustöitä, jotka vaikuttavat kevyen liikenteen järjestelyihin.

Lahden moottoritiellä sijaitsevien Jakomäen alikulkukäytävien sekä Suurmetsän risteyssiltojen korjaustyöt aloitetaan huhtikuussa siltojen reunapalkkien kunnostustöillä sekä kaidetöillä. Siltojen pintarakenteet uusitaan touko-heinäkuussa. Töiden aikana kumpaankin ajosuuntaan on käytössä kaksi ajokaistaa. Nopeusrajoitus on työmaiden kohdalla 50-60 km/h:ssa kaistojen kaventamisen vuoksi.

Niin ikään Lahden moottoritiellä sijaitsevien Kuninkaanmäen risteyssiltojen korjaustyöt aloitetaan kesäkuussa siltojen reunapalkkien kunnostustöillä sekä kaidetöillä. Siltojen pintarakenteet uusitaan heinä-elokuussa. Töiden aikana kumpaankin ajosuuntaan on käytössä kaksi ajokaistaa. Nopeusrajoitus on työmaiden kohdalla 50-60 km/h:ssa kaistojen kaventamisen vuoksi.

Käpylän ylikulkusiltojen alapuolisia tukimuureja tuetaan ja kunnostetaan huhti-toukokuussa. Työn aikana joudutaan kaventamaan ja siirtämään kevyen liikenteen väylää. Työn kokonaiskesto on noin kuusi viikkoa.
 

Karttalinkit siltapaikoille:

Jakomäen alikulkukäytävät: https://goo.gl/maps/G372gAYY4LA2

Suurmetsän risteyssillat: https://goo.gl/maps/jkXfqNVskiD2

Kuninkaanmäen risteyssillat: https://goo.gl/maps/aH3CoEbR2nJ2

Käpylän ylikulkusillat: https://goo.gl/maps/689Rqfv3rCD2

Työn rakennuttajana toimii Uudenmaan ELY-keskus. Urakoitsijana kohteessa toimii Oteran Oy ja urakan valvonnasta vastaa Siltainsinöörit TH Oy.

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Timo Repo, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 021 338
  • Työmaapäällikkö Timo Aaltonen, Oteran Oy, puh. 050 5352986
  • Valvontakonsultti Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, puh. 045 126 9961

Regional information