Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Broreparationer medför ändringar i trafikarrangemangen på Lahtis motorväg (NTM-centralen i Nyland)

De reparationer av korsningsbroarna i Håkansböle och Fagersta som inleds i början av april medför ändringar i trafikarrangemangen på Lahtis motorväg (riksväg 4). Reparationerna av de fyra broarna fortsätter hela sommaren och blir helt klara i oktober.

 

Reparationerna av korsningsbroarna i Håkansböle och Fagersta som ligger på Lahtis motorväg inleds med renovering av kantbalkarna och arbete med räckena på broarna.

Arbetet med att förnya kantbalkarna på körbanan mot Helsingfors inleds i april och blir klart i juni. Medan reparationsarbetena pågår är de nuvarande körfilerna öppna för trafik, men hastighetsbegränsningen sänks till 60 km/h på platsen.

På körbanan mot Lahtis förnyas kantbalkarna och räckena i april–juli. Medan reparationsarbetena pågår är de nuvarande körfilerna öppna för trafik, men ramperna från Ring III måste förkortas, vilket gör att hastighetsbegränsningen på platsen sänks till 50 km/h.

Broarnas ytstrukturer förnyas på körbanorna både mot Helsingfors och Lahtis i maj–september. Då kommer det i huvudsak att finnas två öppna körfiler i båda körriktningarna på Lahtis motorväg. Körfältens bredd begränsas dock under arbetet, vilket gör att hastighetsbegränsningen sänks till 50 km/h. Arbetena är klara i oktober.

 

Kartlänkar till broarna:

 

Byggherre är NTM-centralen i Nyland. Som entreprenör fungerar Otera Oy och för tillsynen ansvarar Siltainsinöörit TH Oy.

 

Ytterligare information:

  • Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, 0295 021 338
  • Timo Aaltonen, ansvarig arbetsledare, Oteran Oy, 050 5352986
  • Tillsynskonsult Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, 045 126 9961

 

 


Regional information