Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Broreparationer orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Helsingforsvägen i Borgå (NTM-centralen i Nyland)

Reparationerna av underfarterna vid Hornhattula och Estbacka i Borgå orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Helsingforsvägen (landsväg 170) från och med början av juli. Till följd av reparationsarbetena sänks hastighetsbegränsningen på Helsingforsvägen och endast en körfil är i bruk vid arbetsplatserna.

Reparationen av underfarten vid Hornhattula inleds i början av juli med att brons ytstruktur förnyas, varefter kantbalkarna och konstruktionerna under bron repareras. Så länge arbetet pågår är endast en körfil i bruk på Helsingforsvägen (landsväg 170) och trafiken styrs med hjälp av trafikljus. Arbetet med underfarten vid Hornhattula slutförs i augusti.

Även reparationen av underfarten vid Estbacka inleds i början av juli. Under arbetet repareras såväl brons ytstruktur som konstruktionerna under bron. På grund av arbetet blir det nödvändigt att flytta körfilerna. Endast en körfil är i bruk, och trafiken styrs med hjälp av trafikljus. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h så länge arbetet pågår. Arbetet slutförs i augusti−september.

Båda underfarterna kan användas av lätt trafik under hela den tid som arbetet pågår.

 

Kartlänkar till broplatserna:

Hornhattula underfart: https://goo.gl/maps/xd9OZ

Estbacka underfart: https://goo.gl/maps/PtXpr

 

Tilläggsuppgifter:

  • Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 338
  • Ansvarig arbetsledare Janne Korkalainen, Destia Ab, tfn 0400 974 499
  • Övervakningskonsult Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9961

Regional information