Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Siikajoen Lämsänkosken säännöstelypatoa saatetaan joutua käyttämään seuraavan kolmen viikon aikana (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Joulunpyhille ennustetut plussakelit kasvattavat vesien valuntaa mm. Siikajoella. Tämä aiheuttaa sen, että Uljuan tekoaltaan vedenpinnan korkeus lähestyy säännöstelyn ylärajaa, jonka vuoksi Siikajoen kuivaan uomaan voidaan joutua juoksuttamaan vettä välillä Lämsänkoski-Sipola. Mahdollisen merkittävän virtaamalisäyksen vuoksi asukkaita pyydetään varovaisuuteen Siikajoen kuivan uoman lähettyvillä seuraavan kolmen viikon aikana.

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071
Ympäristöinsinööri Miikka Annunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 1863048
Insinööri Eero Nuortimo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 535 5839


Regional information