Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Moderniseringen av Sjöskogsbron orsakar förändringar i trafiken på Ripubyvägen i Vanda (NTM-centralen i Nyland)

Reparationen samt bytet av överbyggnaden för Sjöskogsbron orsakar förändringar i trafikarrangemangen på Ripubyvägen i Vanda. Arbetet inleds i slutet av maj och blir klart i slutet av augusti.

Trafiken på Ripubyvägen stängs av vid bron under perioden 19.6.–14.8.2016 och leds om via Katrinevägen.

 

De förberedande arbetena påbörjas vecka 21 under den senare delen av maj. Då finns minst en tillgänglig körfil med trafiksignalreglering.

Brons överbyggnad byts ut under perioden 19.6.–14.8.2016, varvid Ripubyvägen är helt stängd för trafik vid bron. Ersättningsvägen går via Katrinevägen.

Slutförandet av arbetet fortsätter fram till slutet av augusti, då trafiken har tillgång till minst en körfil med trafiksignalreglering.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen) / Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är SWECO PM Oy och entreprenör är Destia Oy, som ansvarar för utförandet av arbetet.

 

Länk till broplatsen:

Sjöskogsbron

 

 

Ytterligare information:

  • Arbetsplatschef Janne Korkalainen, Destia Oy, 0400 974 499
  • Bevakningskonsult Teija Räihä, SWECO PM Oy, 040 672 1548
  • Projektchef Terhi Siltanen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, 040 733 7816

Regional information