Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Alltjämt svaga utvecklingsutsikter i de ekonomiska regionerna (ELY-centralen i Nyland)

För tillfället är ekonomi- och sysselsättningssituationen sämre än vanligt på nästan alla områden. Det dåliga läget väntas fortgå ännu följande halvår. Först de uppskattningar som sträcker sig ett år framåt är positivare, konstaterar man i den av arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) sammanställda rapporten.

Nya företag startas i Nyland

 

I Nyland startas mest nya företag i hela landet. Under det första kvartalet av 2013 grundades 3 308 nya företag på Nylands ELY-centrals område, vilket visserligen är 208 företag färre än vid samma tidpunkt för ett år sedan. Tillväxtföretagen utgör också en stor del av företagsbeståndet, under åren 2008-2011 var andelen tillväxtföretag mer än en procent av företagsbeståndet.

 

Konjunkturläget i industrin, byggbranschen och tjänstebranschen i Nyland är för tillfället sämre än normalt. Konjunkturförväntningarna har försämrats under sommaren. Nylands tjänsteföretags konjunkturförväntningar är visserligen något bättre än landets genomsnitt.

 

En av Nylands och särskilt huvudstadsregionens stora utmaningar i framtiden är att till arbetslivet återintegrera de ingenjörer och planerare som blev arbetslösa då Nokia-klustret fick det svårt. I Nyland har många nya företag grundats av uppsagda personer, men deras sysselsättande effekt har åtminstone inte på kort sikt varit tillräckligt stor. Man kan också vänta sig att elektronikindustrin kommer att ha det fortsatt svårt i Nyland under flera år framöver.

 

Det finns en risk för att byggnadsbranschens svaga utsikter kommer att ytterligare minska nybyggandet inom den närmaste framtiden. Dessutom skjuter företag i industri- och handelsbranschen upp sina investeringsprojekt, vilket kommer att synas bl.a. i lokalbyggandet.

Tillväxtglimtar endast inom affärslivstjänster

För den nyländska ekonomins vitalitet är det livsviktigt att få tjänstebranschens omsättning att öka. För tillfället har tillväxten nästan stannat av helt. Den enda tillväxtglimten kan i praktiken återfinnas inom tjänster för affärslivet. På vilket sätt företag i det svaga konjunkturläget investerar i bl.a. konsultationer, programvara, juridiska tjänster, redovisningstjänster samt rengöringstjänster stakar ut tjänstebranschens utveckling för den närmaste framtiden.

 

Nylands ELY-centrals område består av fyra ekonomiska regioner: Helsingfors, Raseborg, Borgå och Lovisa. Helsingforsregionen har stor betydelse för området och hela landet, för en tredjedel av hela landets förädlingsvärde produceras på området.

Alueelliset kehitysnäkymät, dvs. regionala utvecklingsutsikter, är en av arbets- och näringsministeriet samt ELY-centralerna sammanställd publikation som kommer ut två gånger om året. Publikationen samlar de uppfattningar som ELY-centralerna har bildat sig om nuläget och den kommande ekonomiska utvecklingen för de ekonomiska regionerna på ELY-centralernas verksamhetsområden under ett halvt år och ett år framöver.

Rapporten Alueelliset kehitysnäkymät 2/2013 finns på adressen www.temtoimialapalvelu.fi

Ytterligare upplysningar om utvecklingsutsikterna för Nyland:
planerare Jouni Nupponen, ELY-centralen i Nyland, 0295 021 117
jouni.nupponen(at)ely-centralen.fi

Ytterligare upplysningar om utvecklingsutsikterna för hela landet:

  • konsultativ tjänsteman Esa Tikkanen, ANM, 050 040 5459
  • utvecklingschef Jouko Nieminen, ELY-centralen i Egentliga Finland, 040 770 3010
  • informatör Henni-Liisa Stam, ANM, 029 504 8142

Regional information