Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Seminaari Kainuun korkeakoulutuksen kehittämisestä Kaukametsän Koutasalissa ma 3.10. klo 12–14.30 (Kainuu)

Seminaarin ajankohta: maanantai 3.10.2022 klo 12–14.30, minkä jälkeen kahvitilaisuus aulakahvilassa.

Seminaarin paikka: Kajaanin Kaukametsän Koutasali, musiikkiopiston puolella.

Ilmoittautuminen 26.9.2022 klo 15 mennessä joko opistopalvelut.fi/kaukametsa, puhelimitse 044–7100214 tai sähköpostilla kaukametsä[email protected]. Kahvitarjoilua ja etäyhteyden linkin lähettämistä varten kerro ilmoittautuessasi, osallistutko seminaariin paikan päällä vai etänä sekä sähköpostiosoitteesi. Tilaisuus striimataan ja myös tallennetaan kuukauden ajaksi.

Seminaarin järjestää Kajaanin Akateemiset Naiset ry yhteistyökumppaneinaan Kainuun liitto, Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun ELY-keskus sekä Kaukametsän opisto.

Seminaarissa puhuu mm. tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen. Hän vastaa esityksiin Kainuun koulutuksen kehittämistarpeista ja niihin liittyvistä ehdotuksista. Seminaari on osa Suomen Akateemiset Naiset ry:n 100-vuotisjuhlintaa ja Kajaanin Akateemiset Naiset ry:n 55. toimintavuotta.

Seminaarin tavoitteet

Kainuun kehitys vaatii koulutuksen saatavuuden parantamista. Koulutustarjonnan lisääntyessä maakunnassa koulutetun väestön osuus kasvaa, ikärakenne muuttuu ja näin myös työvoiman saatavuus paranee. Koulutus on avain Kainuun tasapainoisemmalle kehitykselle.

Kainuun maakuntaohjelmassa on asetettu hyvät tavoitteet koulutuksen kehittämiselle. Seminaarissa tarkastellaan, miten asetetut tavoitteet ovat lähteneet toteutumaan. Samalla mietitään uusia tapoja parantaa ja lisätä koulutustarjontaa Kainuussa ja kainuulaisille.

Kajaanin Akateemiset Naiset ry yhdessä muiden järjestäjien kanssa toivottaa jokaisen Kainuun koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneen kansalaisen, asiantuntijan, virkahenkilön, luottamushenkilön ja jokaisen koulutusvastuussa olevan sekä seminaarista muuten kiinnostuneen lämpimästi tervetulleeksi tilaisuuteen.

Seminaarin ohjelma

1. Avaus, puheenjohtaja Helena Aaltonen, Kajaanin Akateemiset Naiset ry

2. Kaukametsän tervehdys, vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, Kaukametsän Opisto

3. Musiikkiesitys

4. Koulutuksen tulevaisuus, kohti kansallista korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiaa, Petri Haltia, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kysymykset ja vastaukset

5. Kainuun koulutustarpeet ja vastuutahojen ehdotukset niihin vastaamiseksi

- Koulutuksen merkitys aluekehitykselle ja Kainuun koulutusmalli, Jouni Ponnikas, aluekehitysjohtaja, Kainuun liitto
- Kainuulaisen työelämän osaajatarpeet, Jaana Korhonen, ylijohtaja, Kainuun ELY-keskus
- Yliopistokoulutuksen lisäykset Kainuuseen, professori Vesa Virtanen, johtaja, Kainuun yliopistokeskus
- Koulutuksen monipuolistaminen ja laajentaminen Kainuussa, Matti Sarén, rehtori/toimitusjohtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kysymykset ja vastaukset

6. Ministerin vastauspuheenvuoro, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen

Kysymykset ja vastaukset

7. Seminaarin yhteenveto ja lopetus, puheenjohtaja Helena Aaltonen, Kajaanin Akateemiset Naiset ry

8. Nälkämaan laulu yhteislauluna