Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa päivitetään – vastaa kyselyyn ja vaikuta kansallispuiston tulevaisuuteen (Pirkanmaa)

Metsähallituksen Luontopalvelut päivittää Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa vastaamaan kasvaneisiin käyntimääriin. Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen luonnon, kansallispuistossa kävijöiden sekä sidosryhmien tarpeita.

Suunnitelmalla ohjataan puiston kävijöitä alueille, jossa luonto- ja kulttuuriperintöarvoille ei aiheudu vahinkoa. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään lisäksi tulevaisuuden tavoitteet esimerkiksi luonnonhoidolle sekä kestävän käytön rajat.

Puiston käyttäjillä, kuntalaisilla, viranomaisilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa kansallispuiston tulevaisuuteen vastaamalla Metsähallituksen Luontopalvelujen kyselyyn. Aikaa vastaamiseen kuluu 10–20 minuuttia. Vastausaikaa on 22.8. kello 15 asti.

Lue lisää